Bewegende Delen
Transitie mens en organisatie
fotos site BD crop-1.jpg

Bewegende Delen

Transitie mens en organisatie 

 

Ondersteunt organisaties en individuen bij verandering

Veranderen doe je zelf. In de praktijk laat ik me inspireren door het vraagstuk in het hier en nu en vooral, diegene die er aan werken. We gaan samen aan de slag met wat er is, maar vaak niet meer zichtbaar is. "Worden wie we zeggen dat we willen zijn". Anders kijken, met een waarderende bril naar wat goed gaat en versterkt kan worden. Elke verandering vraagt een gedegen veranderdiagnose én een aanpak die congruent is met wat je wil bereiken. Centraal staat dat mensen wel willen veranderen, maar niet verandert willen worden. Op zoek naar verlangens en ware intentie onder verandering en transitie. Alles is veranderlijk, maak er nu iets moois van.  

 
 

Contact

 

rudi hartmans

rudihartmans@bewegendedelen.nl

+31 6 50 62 17 15

 

Veranderingen


Het Eerste Huis

Uit het eeuwenoude Medicine Wheel van de Lakota Indianen uit Noord Amerika, ontstond het hedendaagse Manifestatie Wiel. In een tocht langs de acht 'huizen' van het wiel, laten mensen hun dromen en hun doelen manifesteren. Die tocht begint bij het eerste huis, het huis van intentie, waar je met al je verlangen, je ambitie neerlegt. Om die daarna tot werkelijkheid te laten komen. 

Dit is de gedachte achter de naam van netwerk-organisatie 'Het Eerste Huis'. Vanaf maart 2017 werk ik samen met deze mooie club mensen die zich onder andere bezig houdt met zelfsturing, cynaan organiseren en: mensen die de organisatie vormen herinneren aan hun intentie en daarmee beweging en bezieling terugbrengen in de organisatie. Terug naar de bedoeling. Zin in! 


Participatie Kliniek

Kantel je blik. Beweeg de zorg. De Participatie Kliniek is een prikkelend, pakkend en bewegend 24-uurs zorgevent. 
Verzorgenden en verpleegkundigen uit de langdurende intramurale ouderenzorg ervaren en beleven hoe het is om cliënt te zijn. Ze ontdekken ingesleten patronen, blinde vlekken en betreden nieuwe wegen van zichzelf, elkaar en de zorg. In opdracht van beroepsvereniging V&VN en ondersteund door VWS/Waardigheid en Trots.
Ik ben betrokken bij de tweede fase (2017-2018) waarin we onder de noemer 'PK In Huis' 5 organisaties begeleiden om de PK-leerervaring te integreren met de ontwikkeling van de organisatie en we samen werken aan een duurzame beweging in zorgland, terug maar de bedoeling.

Kijk hier voor meer Participatie Kliniek

  


onvz zorgverzekeraar

Eind 2011 wilde ONVZ, zorgverzekeraar uit Houten, "iets met Het Nieuwe Werken, maar niet Het Nieuwe Werken". Samen met een grote groep medewerkers hebben we de voor ONVZ typerende werkstijl 'Energiek Werken' leven in geblazen. In een ontwikkelaanpak pur sang is de organisatie geëvolueerd naar meer zelfsturing, vitaliteit, heelheid. ONVZ ademt vrije keuze en gezondheid: zo van binnen zo van buiten. 

Lees hier de publicatie over het verandertraject bij ONVZ in PWdeGids van januari 2017. 


LIMOR

In 2012 is de organisatie 'gekanteld', waardoor meer verantwoordelijkheid bij de medewerkers is komen te liggen. In een waarderend onderzoek is met een grote groep medewerkers onderzocht wat er vooral niet moet veranderen aan de cultuur en werkstijl van LIMOR en waar naar verlangend wordt voor de toekomst. Opbrengsten van dit onderzoek, in de vorm van met name vele verhalen zijn gebruikt om het LIMOR congres dat jaar vorm te geven, waarmee met elkaar betekenis werd gegeven aan de kanteling. In 2015 is opnieuw, i.s.m. Ideoloog, het LIMOR congres (ca. 300 medewerkers) vormgegeven als Large Scale Intervention en stond kennis delen en elkaar leren kennen centraal. In mei starten gesprekken over het eventueel weer houden van een congres in 2017. 

Het LIMOR congres 2015 is hier in beeld te beleven.


Heelheid

2016 stond grotendeels in het teken van mijn eigen persoonlijke veranderingen. Aan het begin van dat jaar overleed mijn vader en werd ik ouderloos. Het werd een jaar van zowel leegte als rijkheid. De gebeurtenis was de aanleiding voor een eigen zoektocht naar mijn ware ik. In Thailand dompelde ik me onder in het Kamalaya-programma 'Embrace The Change', gericht op het openen en laten groeien van de human spirit. Ik heb er veel geleerd over heelheid van mezelf en relaties. Ervaringen die ik (hoe kan het ook anders) meeneem in mijn verandertrajecten. 


Nationale politie

In opdracht van het WODC van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is in 2015/2016 een cultuuronderzoek uitgevoerd naar de organisatiecultuur van de Nationale Politie*. Het doel van het onderzoek is om de politiecultuur te kenschetsen en om ontwikkelsuggesties te formuleren waarmee de cultuur kan worden ontwikkeld. Tijdens het onderzoek zijn met medewerkers dwars door de organisatie verhalen en anekdotes verzameld die samen een beeld geven van de cultuur. Dit beeld is vergeleken met de gewenste cultuur zoals die onder meer in het realisatieplan Nationale Politie staat verwoord. 

De samenvatting als ook het gehele rapport zijn hier te downloaden. 

*In samenwerking met Rogier van Koetsveld

 
 

 
 
 
 

Vertel

Gebruik het formulier hieronder om eens contact op te nemen. Als je eens wilt praten over werk, je organisatie, je dromen of gewoon over muziek. 
 

Name *
Name